Обявени конкурси


Процедура за придобиване на научна степен "доктор"

по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност “Инже­нерна геология".

На 18.10.2021 г. (понеделник) от 14:00 ч., на онлайн заседание ще се проведе защитата на дисертацията на Мадлена Иванова Цветкова, с научен ръководител проф. д-р Дончо Карастанев, за присъждане на ОНС “доктор” на тема “Характеристика на мергелите от Сумерската свита като среда за погребване на радиоактивни отпадъци”

Обява

Линк за заседанието:

https://us06web.zoom.us/j/86245672048?pwd=MEJYRlNFRmQvcVkxQmlQK1VWczhUZz09

 

Жури

Кандидати за конкурс

Мадлена Иванова Цветкова

На открито заседание, проведено на 18.10.2021 г, Научното жури единодушно присъди на Мадлена Иванова Цветкова образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност "Инже­нерна геология" в професионално направление 4.4. Науки за земята (протокол)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!