Геология на земетресенията

Секцията е създадена през 1987 г. като самостоятелно звено в Геологическия институт, за да осигури проучвания, свързани с геологията на земетресенията в България. Тематиките и дейностите на секцията обхващат проучване на сеизмичните източници и съвременните деформации на земната повърхност на територията на България. Обект на изследванията са сеизмогенните разломи и земетресенията, които се случват по тях. Разломите се идентифицират, проследяват и картират, установява се тяхното поведение и история на земетресенията по тях — кога са се случили, каква е честотата им, колко са големи. Прилага се комплекс от подходи, които са свойствени за структурната геология, морфотектониката, седиментологията, кватернерната геология, геоморфологията, палеосеизмологията, приложната геофизика, тектониката.

Съчетават се съвременни методи от анализ на спътникови данни, през теренно събиране на разнообразна аналитична информация за строежа и веществото, до лабораторни изследвания. В секцията е наложена традиция в провеждането на високоинформативните специфични изследвания на следи от минали земни трусове в карстови пещери.

В резултат на дейностите се събира целият необходим набор от разломни параметри, който от своя страна служи за оценката на сеизмичната опасност. Използването на емпирични данни е сравнително нова практика в страната ни и то чувствително увеличава благонадежността на изчислените очаквани трептения на земните частици при бъдещите земетресения.

Учените от секцията имат богат опит, натрупан при изследване на земетръсните разломи в България и при работата в международни колективи в Белгия, Испания, Румъния, Чехия, Индия.


Състав на секцията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!