База по Геотехника - гр.Русе

Изследователската база по геотехника (ИБГ) в Русе е създадена през 1973 г. Тя е секция на Геологическия институт на БАН и представлява регионален център за изучаване на инженерната геология, геологията и геотехниката в Североизточна България. Научната и научно-приложна дейности се осъществяват в полза на държавата, структурите на гражданското общество, образованието и частния сектор. Изследователският и технически състав събира, обработва, съхранява и публикува данни от собствените инженерногеоложки проучвания; поддържа и обезпечава научната и сондажна аппаратура.

Предмет на научни изследвания:

 • геотехника;
 • земна механика;
 • геоекология;
 • инженерна геология;
 • регионална кватернерна геология.

Предмет на приложна дейност:

 • инженерногеоложки и геофизични изследвания на площадки, терени, свлачища и урбанизирани райони;
 • геотехнически изследвания на деформирани сгради и съоръжения;
 • изготвяне на проекти за укрепване на деформирани сгради, терени и свлачища;
 • изпълнение на укрепвания на фундаменти и земна основа с инжекционни и изливни пилоти;
 • заздравяване и подобряване на льосова основа чрез силикатизация, варови колони, циментопочвени възглавници, уплътняване с трамбовка и др.;
 • хидрогеоложки проучвания, изграждане на водовземни тръбни кладенци, узаконяване на водоизточници;
 • геотехнически мониторинг - геодезически и инструментални измервания, инклинометрия на свлачища, изграждане на пиезометри.

Състав на секцията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!