доц. д-р СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ

Директор

Телефон: (+359 2) 8723 563

E-mail: svetoslav.georgiev@geology.bas.bg


чл.-кор. проф. дгн КРИСТАЛИНА СТОЙКОВА

Зам. директор по АСД

Телефон: (+359 2) 979 2213

E-mail: stoykova@geology.bas.bg


доц. д-р ДИМИТЪР АНТОНОВ

Зам. директор по международни връзки, проектно финансиране и PR дейност

Телефон: (+359 2) 979 2262

E-mail: dimia@geology.bas.bg


доц. д-р РОСИЦА ИВАНОВА

Научен секретар

Телефон: (+359 2) 979 2278

E-mail: rossiv@geology.bas.bg


акад. проф. дгн Иван ЗАГОРЧЕВ

Председател на Научен съвет


Членове на научния съвет

 1. акад. проф. дгн Иван Загорчев – председател
 2. чл.-кор. проф. дгн Кристалина Стойкова
 3. проф. д-р Алексей Бендерев
 4. проф. д-р Дончо Карастанев
 5. проф. д-р Ирена Пейчева
 6. проф. д-р Марлена Янева
 7. проф. д-р Надя Огнянова-Руменова
 8. проф. д-р Николай Добрев
 9. проф. д-р Пламен Иванов
 10. проф. д-р Радослав Наков
 11. проф. д-р Томас Керестеджиян
 12. доцент д-р Александър Радулов
 13. доцент д-р Атанас Хиков
 14. доцент д-р Бойко Беров
 15. доцент д-р Димитър Антонов
 16. доцент д-р Константин Костов
 17. доцент д-р Любомир Методиев
 18. доцент д-р Мариана Йосифова
 19. доцент д-р Мирослав Кръстанов
 20. доцент д-р Петър Гергинов
 21. доцент д-р Полина Андреева
 22. доцент д-р Радостина Атанасова
 23. доцент д-р Росица Василева
 24. доцент д-р Росица Иванова
 25. доцент д-р Светослав Георгиев, директор

проф. д-р ДОНЧО КАРАСТАНЕВ

Председател на Общото събрание

Телефон: (+359 2) 979 2204

E-mail: doncho@geology.bas.bg