Геоложки опасности и рискове

Секция “Геоложки опасности и рискове” е приемник на създадената през 1953 г. секция „Инженерна геология и хидрогеология”, чиито основател и пръв ръководител е чл.-кор. проф. Боян Каменов, и изцяло на секция „Инженерна геодинамика” (до 2006 г.) с ръководител акад. проф. Илия Бручев. В периода 1978-1994 г. секцията е част от Лабораторията по геотехника на слаби земни основи и терени към БАН, която през м.май 1994 г. преминава към Геологичекия институт. Ръководител на тази секция е бил акад. проф. Илия Бручев, под чието ръководство са направени важни за страната изследвания като Карта на геоложката опасност, Карта на свлачищата в България, Национална стратегия за борба със свлачищата и др. Секцията е водеща в проблематиката по опасните геоложки явления (свлачища, срутища, бавни разломни движения и др.) и свързаните с тях склонова устойчивост, карти на свлачищните явления (описателни и прогнозни), база данни за свлачищата в страната, инструментален мониторинг на опасни геоложки процеси, земна и скална механика.

Понастоящем в секцията работят 1 доктор на науките, 2 професори, 1 доцент, 1 гл.асистент, 2 докторанти и 1 техник. Ръководител на секцията е проф. д-р Николай Добрев.


Състав на секцията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!