06.01.2023

Nannofossil stratigraphy

and global events in the Paleocene and lower Eocene of northern Bulgaria

През м. юли 2022 г. излезе от печат на английски език книгата “Nannofossil stratigraphy and global events in the Paleocene and lower Eocene of northern Bulgaria” с автор Кристалина Стойкова. Книгата е издадена от Академичното Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ (ISBN 978-619-245-125-7) и е финансирана от МОН по Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от н ...
25.11.2022

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2, 2022

Програма, финансирана от Министерството на Образованието и Науката

Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“, финансирана от МОН е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища. За бенефициенти по програмата „Млади учени и постдокторанти” са одобрени участници от Геологическия институт при БАН в модул „Млади учени”. Класирани ...
16.02.2022

Интензивен тридневен курс по LA-ICP-MS

включва теоретична и практична част

Курс: приложения на LA-ICP-MS в геологията 28.02 – 02.03.2022 г. Геологически институт при БАН Ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24, стая 501, от 9.00 ч. до 18.00 ч. Интензивен тридневен курс по LA-ICP-MS, който ще включва теоретична и практична част Лектори: проф. д-р Ирена Пейчева, д-р Димитрина Димитрова, д-р Елица Стефанова
10.09.2021

Обявен конкурс за асистент

в секция „Геохимия и петрология”

На основание решение на НС на Геологическия институт при БАН, протокол № 11 от 09.09.2021 г. обявява конкурс за „асистент” – 1, за нуждите на секция „Геохимия и петрология” по професионално направление 4.4 Науки за Земята, специалност „Геохимия”, със срок за подаване на документите 1 месец от публикуването на обявата на интернет-страницата на Института. Кандидатите могат да подават заявления и док ...
19.01.2021

Изследване на деформирана кейова стена, гр. Русе

Инженерногеоложка експертиза

Осъществена бе инженерногеоложко и геофизично проучване на вертикална шпунтова кейова стена на р. Дунав. Кейовата стена е амортизирана и се налага изграждане на нова конструкция. От учените на ИБГ в сътрудничество с проф. дгн Йордан Евлогиев е съставен доклад за инженерногеоложките условия и анализ на състоянието на деформираната стена.
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!