Геохимия и петрология

Основни области на изследвания на секцията по геохимия и петрология са:

  • Петрология и геохимия на магматичните и метаморфните комплекси в България;
  • Магматично-хидротермални системи и хидротермални (метасоматични) изменения, свързани с минерални находища и отлагане пирокластични скали;
  • Геохимия на седименти и въглища;
  • „Критични“ за европейската индустрия елементи и полезни изкопаеми от български находища;
  • Геохронология и изотопна геохимия на скали и минерали;
  • Микроелементи и тяхното въздействие върху околната среда;
  • Разработване на аналитични методи и лаборатории с приложение в геологията, археологията, материалознанието (LA-ICP-MS; изотопни анализи и др.).

Съвременните научни изследвания в секция Геохимия и петрология се извършват в сътрудничество с останалите секции на института, с национални и международни академични и индустриални партньори от България и света: Швейцария, Германия, Австрия, Франция, Сърбия, Република Северна Македония, Гърция, Турция, Полша, Великобритания, САЩ, Китай и други.

Учените от секцията участват в обучение на докторанти и студенти чрез преподавателска дейност, ръководство на докторантури, съвместни научно-изследователски проекти.


Състав на секцията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!