Палеонтология, стратиграфия и седиментология

Палеонтологията, стратиграфията и седиментологита са фундаментален раздел от геологията и основа за практическата хронология на събитията и процесите в геоложката история на Земята. Стратиграфските и седиментоложките изследвания са основен информационен продукт, който обслужва не само фундаменталните научни изследвания, но преди всичко служи за осъществяване на голям брой приложни дейности базирани на геоложките карти, свързани с оценка на потенциала на отделни области като източници на минерални суровини и подземни води; изготвяне на проекти за строителство на битови, промишлени, комуникационни и инфраструктурни съоръжения; оценка на геоекологичната обстановка и замърсяването на околната среда; прогнозиране на опасни геоложки явления; подобряване на жизнената среда; документиране и съхраняване на геоложкото наследство; регионално сътрудничество при разработване на трансгранични проекти и др. Съществено приложение намират при оценката на нефтогазоносносната перспективност и корелацията на сондажни разрези при конкретни проучвания за конвенционални и неконвенционални енергийни ресурси на територията и прилежащата акватория на Република България.

Секцията по палеонтология, стратиграфия и седиментология се очерта като най-големия център у нас за фундаментални и приложни научни изследвания по стратиграфия, консултантска и експертна дейност, приложение на научните резултати и подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на палеонтологията и стратиграфията.

Поддържането на висок професионализъм и компетентност на научния състав е предпоставка колективът от специалисти в секцията  да е ключово звено в областта „Палеонтология, стратиграфия и седиментология” и да се счита за базово научно звено в България, което осигурява приемственост и попълване с млади кадри на научния потенциал в научната специалност Палеонтология и стратиграфия.


Състав на секцията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!