Списание „Инженерна геология и хидрогеология“

Списание „Инженерна геология и хидрогеология“ е издание на Геологическия институт на Българската академия на науките. От 1974 г. се отпечатва като самостоятелно издание, посветено на инженерногеоложките условия в обсега на различни видове инженерни съоръжения и хидрогеоложките изследвания, засягащи проучването и използването на подземните води в България. Целта на списанието е разпространението на резултатите в областта сред научната и професионалната общност.

Списанието се реферира в EBSCOhost-GeoRef; ВИНИТИ РАН; CASSI (CAS Source Index)

Към сайта

Geologica Balcanica

Списание Geologica Balcanica е основано през 1934 г. от проф. Стефан Бончев. Списанието е изиграло значителна роля в разпространението на регионални и концептуални приноси върху геологията на Балканите. От 2008 г. Geologica Balcanica е официален орган на Карпатско-Балканската Геологическа Асоциация (CBGA). Издава се три пъти годишно от Геологически институт „Страшимир Димитров” на БАН.

Geologica Balcanica публикува оригинални научни статии, обхващащи всички аспекти от геологията на Балканския полуостров и страните от Югоизточна Европа. Отпечатват се също и регионални синтези, научни съобщения, рецензии на книги, редакционни статии, както и тематични книжки свързани с проведени научни форуми.

Към сайта

Geochemistry, Mineralogy and Petrology

„Геохимия, минералогия и петрология“ е единственото българско академично периодично издание, специализирано в областта на геоложките науки, изучаващи твърдите вещества. Негов създател и първи главен редактор е изтъкнатият български минералог и геохимик - акад. Иван Костов. Научният обхват на периодичното издание е дефиниран още в първия му брой - том. 1, 1975: регионални, теоретични и методически проблеми, базирани на природни наблюдения и експериментални изследвания. По-конкретно: а) геохимия на литосферата и хидросферата, биогеохимия и геохимия на органичното вещество, изотопна геохимия и геохронология, експериментална геохимия; б) кристален растеж, хабитус и поведение на минералите, физични свойства на минералите, кристалохимични характеристики на минералите - изоморфизъм, полиморфизъм и морфология, физико-химични условия на образуване, минерална систематика, минерални находища, експериментална минералогия; в) петрология на магматични и метаморфни скали, метасоматични и други процеси, свързани с отлагането на руда и образуването на рудни находища.

Към сайта

Последни книги

Основи на палеонтологията и историчната геология

Тодор Николов

Щрихи по житейската пътека

Тодор Николов

Анотирана библиография

проф. дгн Димчо Евстатиев

Металогения на източните Родопи

Владимир Георгиев

Hydrothermal Wallrock Alterations

Milko Kanazirski
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!