Годишни отчети на Геологически институт на БАН

Годишните отчети на Геологически институт при БАН се приемат на съвместно заседание на Общото събрание на учените и Научния съвет на института.

Главната мисия на Геологическия институт е изучаване на геоложките системи и георесурсите на територията на България и Балканския полуостров с цел подпомагане на устойчивото обществено-икономическо развитие и безконфликтното ограничаване на последствията от природните рискове.

Геологическият институт е комплексна геоложка организация, която системно обогатява познанията върху геологията на България.

Списък на Годишни отчети

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 24.01.2024 г., протокол No 1/24.01.2024 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Проблематика на звеното

  1. Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни), оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на звеното в съответствие с неговата мисия и приоритети, съобразени с утвърдените научни тематики

  2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030

  3. Полза / ефект за обществото от извършваните дейности

  4. Взаимоотношения с други институции

  5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата

   1. Практически дейности, свързани с работата на национални, правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство, национални културни институции и др.

   2. Проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания“

   3. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални институции (без ФНИ), програми, националната индустрия и пр.

 2. Резултати от научноизследователската дейност през 2023 г.

  1. Най-значимо научно постижение

  2. Най-значимо научно-приложно постижение

 3. Международно научно сътрудничество на звеното

 4. Участие на звеното в подготовката на специалисти

 5. Стопанска дейност на звеното

 6. Кратък анализ на финансовото състояние на звеното

 7. Издателската и информационната дейност

 8. Информация за Научния съвет на ГИ

 9. Заключение

 10. Списък на използваните съкращения

 

Финансов отчет и баланс - 2023

 • Година: 2023
Прочети

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 4.01.2023 г., протокол No 2/24.01.2023 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Проблематика на звеното

  1. Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни), оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на звеното в съответствие с неговата мисия и приоритети, съобразени с утвърдените научни тематики

  2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030

  3. Полза / ефект за обществото от извършваните дейности

  4. Взаимоотношения с други институции

  5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата

   1. Практически дейности, свързани с работата на национални, правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство, национални културни институции и др.

   2. Проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания“

   3. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални институции (без ФНИ), програми, националната индустрия и пр.

 2. Резултати от научноизследователската дейност през 2022 г.

  1. Най-значимо научно постижение

  2. Най-значимо научно-приложно постижение

 3. Международно научно сътрудничество на звеното

 4. Участие на звеното в подготовката на специалисти

 5. Стопанска дейност на звеното

 6. Кратък анализ на финансовото състояние на звеното

 7. Издателската и информационната дейност

 8. Информация за Научния съвет на ГИ

 9. Заключение

 10. Списък на използваните съкращения

 

Финансов отчет и баланс - 2022

 • Година: 2022
Прочети

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 25.01.2022 г., протокол No 1/25.01.2022 г.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 1  Проблематика на звеното
        1.1 Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни), оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на звеното в съответствие с неговата мисия и приоритети, съобразени с утвърдените научни тематики
        1.2  Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030
        1.3  Полза / ефект за обществото от извършваните дейности
        1.4  Взаимоотношения с други институции
        1.5  Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата
            1.5.1  Практически дейности, свързани с работата на национални, правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство,  национални културни институции и др.
            1.5.2 2 Проекти финансирани от Фонд „Научни изследвания“
            1.5.3  Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални институции (без ФНИ), програми, националната индустрия и пр.
    2  Резултати от научноизследователската дейност през 2021 г.
        2.1  Най-значимо научно постижение
        2.2  Най-значимо научно-приложно постижение
    3  Международно научно сътрудничество на звеното
    4  Участие на звеното в подготовката на специалисти
    5  Стопанска дейност на звеното
    6  Кратък анализ на финансовото състояние на звеното
    7  Издателската и информационната дейност
    8  Информация за Научния съвет на ГИ
    9  Заключение
    10  Списък на използваните съкращения

 

Финансов отчет и баланс - 2021

 

 

 • Година: 2021
Прочети

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 26.01.2021 г., протокол № 1/26.01.2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Проблематика на звеното

1.1.Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни), оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на звеното в съответствие с неговата мисия и приоритети, съобразени с утвърдените научни тематики

1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030
1.3. Полза / ефект за обществото от извършваните дейности
1.4. Взаимоотношения с други институции
1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални, правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство, национални културни институции и др.
1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални институции (без ФНИ), програми, националната индустрия и пр.

2. Резултати от научноизследователската дейност през 2020 г.

2.1. Най-значимо научно постижение
2.2. Най-значимо научно-приложно постижение

3. Международно научно сътрудничество на звеното
4. Участие на звеното в подготовката на специалисти
5. Стопанска дейност на звеното
6. Кратък анализ на финансовото състояние на звеното
7. Издателската и информационната дейност
8. Информация за Научния съвет на ГИ
9. Заключение
10. Списък на използваните съкращения

Приложения:

1. Spravka_personal_2020
2. Списък на публикациите, генериран от системата SONIX.
3. Списък на цитатите, генериран от системата SONIX.
4. Списъчен състав на Научния съвет на ГИ.
5. Правилник за работа на ГИ.

Финансов отчет и баланс - 2020

 • Година: 2020
Прочети

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 28.01.2020 г., протокол № 1/28.01.2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Проблематика на звеното
 2. Резултати от научноизследователската дейност през 2019 г.
 3. Международно научно сътрудничество на звеното
 4. Участие на звеното в подготовката на специалисти
 5. Иновационна дейност на звеното и анализ на нейната ефективност
 6. Стопанска дейност на звеното
 7. Кратък анализ на финансовото състояние на звеното за 2019 г.
 8. Издателска и информационна дейност на звеното
 9. Информация за научния съвет на звеното
 10. Копие от правилника за работа на звеното
 11. Списък на използваните в отчета и приложенията към него съкращения
 • Приложение 1: Spravka_personal_2019.
 • Приложение 2: Списък на публикациите, генериран от системата SONIX.
 • Приложение 3: Списък на цитатите, генериран от системата SONIX.
 • Приложение 4: Списъчен състав на Научния съвет на ГИ.
 • Приложение 5: Правилник за работа на ГИ

 

Финансов отчет и баланс - 2019

 • Година: 2019
Прочети

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 28.01.2019 г., протокол № 2/28.01.2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Проблематика на звеното

1.1. Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни), оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на звеното в съответствие с неговата мисия и приоритети, съобразени с утвърдените научни тематики.

1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030

1.3. Полза / ефект за обществото от извършваните дейности.

1.4. Взаимоотношения с други институции

1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държават

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални, правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство, национални културни институции и др.

1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални институции (без Фонд „Научни изследвания“), програми, националната индустрия и пр.

2. Резултати от научноизследователската дейност през 2018 г.

2.1. Най-значимо научно постижение

2.2. Най-значимо научно-приложно постижение

3. Международно научно сътрудничество на звеното

4. Участие на звеното в подготовката на специалисти

5. Стопанска дейност на звеното

6. Кратък анализ на финансовото състояние на звеното

7. Издателската и информационната дейност

8. Информация за Научния съвет на ГИ

9. Заключение

10. Списък на използваните съкращения

Финансов отчет и баланс - 2018

 • Година: 2018
Прочети

Годишният отчет за дейността на Геологическия институт на БАН е приет на съвместно заседание на Общото събрание на учените и на Научния съвет на 23.01.2018 г., протокол № 1/23.01.2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Проблематика на звеното

1.1. Преглед на изпълнението на целите (стратегически и оперативни), оценка и анализ на постигнатите резултати и на перспективите на звеното в съответствие с неговата мисия и приоритети, съобразени с утвърдените научни тематики.

1.2. Изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030

1.3. Полза / ефект за обществото от извършваните дейности.

1.4. Взаимоотношения с други институции

1.5. Общонационални и оперативни дейности, обслужващи държават

1.5.1. Практически дейности, свързани с работата на национални, правителствени и държавни институции, индустрията, енергетиката, околната среда, селското стопанство, национални културни институции и др.

1.5.2. Проекти, свързани с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото, финансирани от национални институции (без Фонд „Научни изследвания“), програми, националната индустрия и пр.

2. Резултати от научноизследователската дейност през 2017 г.

2.1. Най-значимо научно постижение

2.2. Най-значимо научно-приложно постижение

3. Международно научно сътрудничество на звеното

4. Участие на звеното в подготовката на специалисти

5. Стопанска дейност на звеното

6. Кратък анализ на финансовото състояние на звеното

7. Издателската и информационната дейност

8. Информация за Научния съвет на ГИ

9. Заключение

10. Списък на използваните в отчета и приложенията към него съкращения

Финансов отчет и баланс - 2017

 • Година: 2017
Прочети
Устав на Българската академия на науките

Устав на Българската академия на науките е обнародван в ДВ, бр. 34 от 22 април 1994 г., изм. и доп. в ДВ бр. 33 от 11 април 2003 г., - изм. и доп. от 3 декември 2007 г. - изм. и доп. от 19 юли 2010 г. ...

План на дейности за осигуряване на равнопоставеност на жените и мъжете в Геологически институт при БАН 2022-2027

Планът за осигуряване на равнопоставеността на жените и мъжете в ГИ при БАН има за цел да подпомогне провеждането на единната политика за равнопоставеност на жените и мъжете, да повиши информираността ...

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ГИ - БАН

Този Правилник урежда условията, реда и изискванията по прилагането на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) в Геологическия институт (ГИ) при Българската академия н ...

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!