Геотехника на oколната среда

Секцията “Геотехника на околната среда” е основана през 2004 година. Тя е приемник на Секцията за комплексно изследване на льоса и на Секцията за изследване и подобряване на строителните почви, които водят началото си от седемдесетте години на миналия век, като поделения на Института по водни проблеми и на Лабораторията по геотехника при БАН.

В секцията са избрани един член-кореспондент, един професор и пет доценти, един д-р на геологическите науки и осем доктори. Секцията участва в подготовката на магистри от Минногеоложкия и Софийския университети. Тя е създател на Изследователската база по геотехника (ИБГ) в гр. Русе. към Геологически институт на БАН. В секцията са развивани следните научни направления: методи за подобряване на земната основа и на строителните почви; изследвания и проучвания на площадки за рискови съоръжения (атомни централи, хранилища за радиоактивни отпадъци), други промишлени, енергийни и комуникационни съоръжения; нови методи за проучване; оценка на терени с изявени геоложки рискови процеси. Секцията е имала и има сътрудничество с учени от Италия, Белгия, Румъния, Русия, Великобритания, Япония, и др. Сътрудници на секцията са участвали или участват в редакционни колегии на национални и чуждестранни списания. Сътрудници на секцията са ръководили значими проекти, финансирани от министерства, държавни предприятия и частни фирми. Ръководители на секцията в сегашния си вид са били проф. дгн Димчо Евстатиев и доцент д-р Кръстьо Тодоров. Ръководител понастоящем е доц. д-р Дончо Карастанев.


Състав на секцията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!