Кратка история

Библиотеката при Геологическия институт води началото си от 1889 г, когато е създадена колекцията от геологическа литература при Царския естествено-исторически музей в София.

Първите стъпки на библиотеката се свързват с имената на видните български геолози - проф. Г. Златарски, академик Г. Бончев, чл. кор. Богомил Радославов. През 1947 година се основава Геологическият институт с библиотека към него, която приема геологическата сбирка от литература на геологическия отдел на Царския естествено-исторически музей . Така във фонда на библиотеката попада сбирка от 30 ценни книги с екслибрисите на цар Фердинанд Сакскобурготски и неговия син цар Борис ІІІ. Особена историческа стойност от тази сбирка имат трудовете на Ами Буе, Ф. Тула, Й Цвиич, Д. Дана, както и трудове на известните български геолози Г. Бончев, Ж. Радев, Ил. Стоянов, С. Вацев. Най-старите сбирки в библиотечния фонд са от областта на петрографията, минералогията и хидрологията. От особено историческо значение са материалите за хидрогеоложките изследвания, които документират откриването на българските минерални извори през XVIII и XIX и XX век.

0
0
0

Библиотеката разполага със Заемна служба, Читалня и 6 депа за съхранение на книжните и фондове.

Броят на постъпилите заглавия периодика през 2023 г. е: списания – 40 бр., поредици – 13 бр., академични издания – 8 бр. (издания на БАН), общо 61 заглавия. Общият книжен фонд на библиотеката до 31.12.2023 е 82883 книжни единици.

През изминалите годините във фонда на библиотеката на ГИ са постъпили множество дарения от книги и периодични издания от много учени геолози. Тук се съхраняват и техни дисертации, както и научни разработки, обособени в специален Геофонд. Библиотеката притежава и много богатa картографскa сбирка от над 3000 топографски карти, които се ползват от специалистите в института.

Библиотеката работи с Електронен каталог, в който са отразени всички книги и значителна част от периодичните издания, налични във фонда, каталогът се допълва непрекъснато чрез процеса на ретроконверсия на библиотечните единици. Той е част от Онлайн каталога на Централната библиотека на БАН и библиотечната мрежа на всички академични библиотеки от системата на БАН. Достъпът до него се осъществява на адрес: www.cl.bas.bg

Освен него читателите могат да ползват и своден каталог НАБИС (национален каталог на академичните библиотеки в България) с адрес: www.nalis.bg. От мрежовото пространство на БАН, учените могат да ползват и ресурси с национален абонамент: Web of Science, SCOPUS, Science Direct, EBSCO, JSTOR, eLIBRARY.RU.

Работно време: работни дни от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Телефон: (+359 87) 7362797

e-mail: geolib@geology.bas.bg

Библиотечен фонд

През годините в института се създава добрата традиция за съвместна работа и сътрудничество между учените и библиотечните специалисти.

Особена заслуга за това има научният отговорник на библиотеката проф. Христо Спасов, който лично издирва и събира много от ценните сбирки на видните български геолози, съхранявани и днес в библиотеката. С писмо от 11.02.1952 г акад. Страшимир Димитров, директор на института в периода (1950-1960), предлага на Централна библиотека програма за развитие на Геологическата библиотека. В тази първа програма се посочва основната линия за изграждане на библиотечния фонд с превес на стратиграфия, тектоника, магнетизъм и търсене на железно-рудни находища. През 1960 г. профилът за комплектуване се конкретизира - изясняване на геоложките условия за търсене на находища от нефт и газ, руди, цветни и редки метали, полезни изкопаеми, термоминерални води. В настоящия момент библиотеката притежава богат фонд от литература в следните направления: историческа геология, стратиграфия, литология, петрография, геотектоника, хидрогеология, геохимия, минералогия, икономическа, инженерна, регионална и морска геология, както и най-новото направление геоекология. Геологическата библиотека е изградена към най-голямата комплексна научна организация в областта на геологията у нас и е една от водещите специални библиотеки в БАН. Библиотеката съхранява всички специализирани издания на Геологическия институт. Тя обслужва значителен читателски контингент от над 460 регистрирани читатели, които ежегодно ползват над 20 000 тома литература.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!