Лаборатория по геоколекции

Геоколекциите на Геологическия институт при БАН обхващат образци от минерали, скали и фосили, събирани от разкрития, минни разработки и сондажни ядки в България. Те са организирани в Лабораторията за геоколекции според степента на изученост на образците, в два главни фонда: основен и обменен. Основният фонд обхваща научни геоколекции и геоколекции от уникални и представителни образци, които са с висока научна стойност. Той е съставен от публикувани и непубликувани материали, които могат да бъдат използвани за справка от заинтересовани учени в различните области на геоложките науки. Обменният фонд включва образци, които могат да бъдат използвани за обмен с други музейни учреждения. Към настоящият момент, основния фонд на Лабораторията за геоколекции включва 115 геоколекции с над 8 000 образеца от минерали, магмени, метаморфни и седиментни скали, макро- и микрофосили, които са обособени в четири подгрупи:

  • 1-ва подгрупа научни геоколекции (публикувани монографични геоколекции)
  • 2-ра подгрупа научни геоколекции (непубликувани монографични геоколекции)
  • 3-та подгрупа научни геоколекции (лични монографични геоколекции)
  • 4-та подгрупа научни геоколекции (чуждестранни монографични геоколекции)

Геоколекциите са обозначени с пълна библиография, както и с предметни буквени означения: F - макрофосили, MF - микрофосили, М - минерали, MR - магмени скали, MER - метаморфни скали, SR - седиментни скали. Тази страница съдържа списък на геоколекциите от основния фонд, подредени според годината на публикуване (1-ва подгрупа) или по реда на депозиране в Лабораторията за геоколекции (2-ра, 3-та, 4-та подгрупа). Достъпът до монографичните геоколекции за ревизиране или за нови проучвания, дава предимство на техните изследователи. Допълнителни изследвания от други учени са възможни с предварително информирано съгласие от авторите на публикуваните и непубликувани монографични геоколекции. Ръководител на Лабораторията e доцент д-р Любомир Методиев.  


Състав на секцията

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!