Обявени конкурси


Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята по научна специалност „Литология“ за нуждите на секция „Геология на земетресенията” е обявен в ДВ брой 67 oт 28.07.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 167/29.09.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”:

Прочети

Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята по научна специалност „Литология“ за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология”,обявен в ДВ брой 67 oт 28.07.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 166/29.09.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.

Прочети
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!