Обявени конкурси


Процедура за придобиване на научна степен "доктор"

за присъждане на образователна и научна степен “доктор”, по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Петрология, шифър 01.07.04.

На 02.07.2021 г. (петък) от 14:00 ч., онлайн чрез платформа Zoom на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури, ще се проведе защитата на дисертацията на Стоян Тодоров Георгиев на тема "Магмена петрология, геохимия и геохронология във връзка с еоцен-късномиоценската (40-6 Ма) геодинамична еволюция на отделни райони от югозападна България, Северна Македония и северните части на Гърция".

Линк за онлайн заседанието:

https://zoom.us/j/96634933459?pwd=MHg2QytiYnhsQ3I2TnpYWVljOXhJZz09

Жури

Кандидати за конкурс

гл. ас. Стоян Тодоров Георгиев

На открито заседание, проведено на 02.07.2021 г, Научното жури единодушно присъди на Стоян Тодоров Георгиев образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Петрология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята (протокол).

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!