Обявени конкурси


Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята по научна специалност „Хидрогеология“ за нуждите на секция „Хидрогеология” е обявен в ДВ брой 67 oт 28.07.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 162/29.09.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.  

Жури

  • проф. д-р Николай Стоянов (МГУ "Св. Иван Рилски") - Рецензия
  • доц. д-р Димитър Антонов (Геологически институт - БАН) - Рецензия
  • проф. дн Димчо Евстатиев (Геологически институт - БАН, пенсионер) - Становище
  • проф. д-р Алексей Бендерев (Геологически институт - БАН) - Становище
  • доц. д-р Татяна Орехова (ИИКАВ - БАН) - Становище
  • доц. д-р Георги Железов (НИГГГ - БАН) - Становище
  • проф. д-р Владимир Христов (Геологически институт - БАН) - Становище

Кандидати за конкурс

гл. ас. д-р Петър Гергинов
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!