Обявени конкурси


Конкурс за заемане на академична длъжност "гл. ас."

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за: „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Хидрогеология” - един, за нуждите на секция „Хидрогеология”, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.


Обявата е обнародвана в бр. 71 от 18 август 2023 г. на Държавен вестник.

Жури

  • проф. д-р Пламен Иванов (ГИ - БАН) -
  • проф. д-р Диана Рабаджиева (ИОНХ - БАН) -
  • проф. д-р Георги Железов (НИГГ - БАН) -
  • доц. д-р Димитър Антонов (ГИ - БАН) -
  • проф. д-р Мирослав Кръстанов (ГИ - БАН) -

Кандидати за конкурс

д-р Аглаида Тотева

На открито заседание, проведено на 17.11.2023 г., Научното жури единодушно избра единствения кандидат д-р Аглаида Тотева за „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Хидрогеология” за нуждите на секция „Хидрогеология” (протокол).

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!