Обявени конкурси


Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.4. Науки за Земята по научна специалност „Литология“ за нуждите на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология”,обявен в ДВ брой 67 oт 28.07.2020 г. Научното жури е утвърдено със заповед № 166/29.09.2020 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров”.

Жури

  • проф. дн Славчо Янев (Геологически институт - БАН, пенсионер) - Рецензия
  • проф. дн Николай Бонев (СУ "Св. Климент Охридски") - Рецензия
  • доц. д-р Полина Андреева (Геологически институт - БАН) - Рецензия
  • проф. д-р Пламен Иванов (Геологически институт - БАН) - Становище
  • доц. д-р Борис Вълчев (МГУ "Св. Иван Рилски") - Становище
  • доц. д-р Марлена Янева (Геологически институт - БАН) - Становище
  • проф. д-р Илияна Бончева (Геологически институт - БАН) - Становище

Кандидати за конкурс

доц. д-р Елена Колева-Рекалова
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!