Обявени конкурси


Процедура за придобиване на научна степен "доктор"

На 10 март 2023 г. (петък) от 14.00 ч. в зала 203 на Геологически институт при БАН ще се проведе защитата на дисертацията на инж. Аглаида Георгиева Тотева, докторант на самостоятелна форма на обучение в Геологически институт при БАН, с научен консултант проф. д-р Алексей Бендерев, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна специалност „Хидрогеология“ на тема: “Хидрохимични особености и закономерности на подземните води в Горнопонтийския водоносен хоризонт, Северозападна България“.

Жури

Кандидати за конкурс

Аглаида Георгиева Тотева

На открито заседание, проведено на 10.03.2023 г., Научното жури единодушно присъди на инж. Аглаида Георгиева Тотева образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Хидрогеология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята (протокол)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!