Обявени конкурси


Конкурс за придобиване на научна степен "доктор"

Защитата на дисертацията на ас. инж. Мила Траянова Траянова, докторант редовна форма на обучение в Геологически институт при БАН, с научен ръководител проф. д-р Алексей Бендерев, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.4 Науки за Земята, научна специалност „Хидрогеология“ на тема “Хидрохимична оценка на екологичното и технологично въздействие на термоминерални води“, ще се проведе на 19.09.2022 г. (понеделник) от 16.00 ч. в зала 203 на Геологически институт при БАН.

Жури

Кандидати за конкурс

Мила Траянова Траянова

На открито заседание, проведено на 19.09.2022 г, Научното жури единодушно присъди на инж. Мила Траянова Траянова образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Хидрогеология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята (протокол)

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!