Обявени конкурси


Конкурс за заемане на академична длъжност "гл. ас."

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Инженерна геология” за нуждите на секция „Геотехника на околната среда” със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.

Обявата е обнародвана в бр. 25 от 29 март 2022 г. на Държавен вестник.

Научното жури е утвърдено със заповед № 44/26.05.2022 г. на Директора на Геологическия институт “Страшимир Димитров” :

Жури

  • проф. д-р Дончо Карастанев (ГИ - БАН) -
  • проф. дн Димчо Евстатиев (ГИ - БАН (пенсионер)) -
  • проф. дн Стефан Шанов (ГИ - БАН (пенсионер)) -
  • доц. д-р Бойко Беров (ГИ - БАН) -
  • доц. д-р Димитър Антонов (ГИ - БАН) -

Кандидати за конкурс

ас. д-р Мадлена Цветкова

На открито заседание, проведено на 22.06.2022 г, Научното жури единодушно избра единствения кандидат д-р Мадлена Цветкова за „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Инженерна геология” за нуждите на секция „Геотехника на околната среда” (протокол).

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!