Обявени конкурси


Конкурс за придобиване на научна степен "доктор"

На 31.03.2022 г. (четвъртък) от 14:00 ч., на открито заседание в зала 203 на Геологически институт при БАН ще се проведе защитата на дисертацията на инж. Евелина Чавдарова Дамянова, с научен ръководител проф. д-р Алексей Бендерев, за присъждане на ОНС “доктор” на тема “Сравнителна характеристика на режима на големи карстови извори в България“

Жури

Кандидати за конкурс

Евелина Чавдарова Дамянова

На открито заседание, проведено на 31.03.2022 г, Научното жури единодушно присъди на инж. Евелина Чавдарова Дамянова образователната и научна степен „доктор“ по научна специалност „Хидрогеология“ в професионално направление 4.4. Науки за земята (протокол).

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!