Обявени конкурси


Конкурс за заемане на академична длъжност "гл. ас."

Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за: „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Геохимия” - един, за нуждите на секция „Геохимия и петрология”, със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. Кандидатите могат да подават заявления и документи в канцеларията на Геологически институт при БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 24, стая №205. За справки тел. 02 979 2288.

 

Обявата е обнародвана в бр. 81 от 26 септември 2023 г. на Държавен вестник.

Жури

  • доц. д-р Атанас Хиков (ГИ - БАН) -
  • проф. д-р Ирена Пейчева (ГИ - БАН) -
  • доц. д-р Желязко Дамянов (ИМК - БАН) -
  • доц. д-р Ирина Маринова (ИМК - БАН) -
  • доц. д-р Александър Здравков (МГУ) -

Кандидати за конкурс

д-р Емилия Раева

На заседание, проведено на 30.11.2023 г, Научното жури, утвърдено със заповед №106/23.11.2023 г. на Директора на ГИ - БАН, единодушно избра единствения кандидат д-р Емилия Раева за „главен асистент” по професионално направление 4.4 Науки за земята, специалност „Геохимия” за нуждите на секция „Геохимия” (протокол).

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!