Гъвкаво проучване и геомоделиране за европейски критични суровини

AGEMERA

На 01.08.2022 стартира нов тригодишен проект по програма Хоризонт Европа „AGEMERA: Agile Exploration and Geo-modelling for European Critical Raw Materials“ (Гъвкаво проучване и геомоделиране за европейски критични суровини), финансиран от ЕС, грант 101058178. Целта му е да допринесе за разкриването и отключването на потенциала на Европа за критични суровини (КС) чрез провеждане на най-съвременни геоложки и геофизични проучвания в шест държави от ЕС (България, Босна и Херцеговина, Испания, Полша, Финландия, Германия) и една африканска държава (Замбия). AGEMERA ще повиши геоложкото разбиране на изследваните различни типове рудни находища като подобри техните генетични модели, включително с допълваща информация за КС като основна руда или съпътстващи продукти. Проектът има за цел също да повиши обществената осведоменост за решаващата роля на КС както за зеления преход, така и за стратегическата автономност и устойчивост на ЕС.

AGEMERA обединява ресурсите, експертизата, иновационната сила и новите технологии на 20 партньори в консорциума от 11 държави, с водеща организация Университетът в Оулу, Финландия и включва два български партньори, един академичен – Геологическия институт при БАН и един от индустрията – Асарел Медет АД.

За контакти (екип на ГИ-БАН): проф. д-р Ирена Пейчева (impeytcheva@gmail.com); доц. д-р Атанас Хиков (ahikov@geology.bas.bg); ас. д-р Елица Стефанова (elitsa.s@gmail.com).

Период: 2022 - 2025