Датиране на скарнови Са-гранати

Датиране на скарнови Са-гранати

Приложение на изотопно-геохимични LA-ICP-MS и ID-TIMS методи

Комбинираното приложение на изотопно-геохимични LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Mass Spectrometry) и ID-TIMS (Isotope-Dilution-Thermal Ionization Mass Spectrometry) техники с теренни, микроскопски и минераложки изследвания позволиха за първи път в България да се датират скарнови Са-гранати от различниметалогенни зони. Въведени са нови U-Pb LA-ICP-MSгранатови стандарти, позволяващи по-точни възрастови определения. Изведени са геохимичните особености на гранати отгросулар-андрадитовата серия от различни типове рудни находища или проявленияи е определено мястото и значението на изследваните скарни в разработените модели на геохимична и геохроноложка еволюцияна магмено-хидротермалните системи. Направени са изводи за връзката на скарните с магмени и метаморфни процеси и е оценено влиянието им върху макро- и микроелементния състав на гранати от алкални магмени комплекси от Колския полуостров, Русия.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!