Nannofossil stratigraphy

Nannofossil stratigraphy

and global events in the Paleocene and lower Eocene of northern Bulgaria

През м. юли 2022 г. излезе от печат на английски език книгата “Nannofossil stratigraphy and global events in the Paleocene and lower Eocene of northern Bulgaria с автор Кристалина Стойкова. Книгата е издадена от Академичното Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ (ISBN 978-619-245-125-7) и е финансирана от МОН по Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, одобрена с Решение на МС № 577/17.08.2018 г.

Книгата представя едно съвременно обобщение на стратиграфията и глобалните събития в палеоцен-еоценско време, установени на територията на Северна България. Комплексното регионално-стратиграфско изследване се базира на 55 геоложки разреза и стотици разкрития. Описани са 31 литостратиграфски единици, датирани чрез нанофосилна биостратиграфия. Разработени са нови концепции за пространствено-времевите взаимоотношения на литотелата, като са изяснени редица проблеми и е доказано присъствието на зеландския етаж в България. Направено е пълно зониране на палеоцена и долния еоцен по нанофосили, като са характеризирани детайлно 14 биозони и 51 биосъбития. Подробно са разгледани следните глобални събития: събитието на границата креда – терциер, среднопалеоценското биотично събитие и палеоцен-еоценския термален максимум.

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!