YOUNG SCIENTISTS AND POSTDOCS - 2, 2022

YOUNG SCIENTISTS AND POSTDOCS - 2, 2022

Program funded by Ministry of Education and Sciense

Програмата „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2“, финансирана от МОН е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени и постдокторанти в българските публични научни организации и държавни висши училища.

За бенефициенти по програмата „Млади учени и постдокторанти” са одобрени участници от Геологическия институт при БАН в модул „Млади учени”.

Класираните учени за първия етап са:

  • гл. асистент д-р Сава Колев;
  • асистент д-р Мила Траянова;
  • асистент Милен Ставрев;
  • асистент Милена Вецева;
  • изследовател Гатиен Морин.
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!