Announced Competitions


Конкурс за заемане на академична длъжност "Associate Professor"

по професионално направление 4.4. Науки за Земята; научна специалност "Инженерна геология"

Jury

  • Prof. Ph.D. Георги Иванов Франгов (ВСУ "Любен Каравелов") - Review
  • Assoc. Prof. Ph.D. Димитър Иванов Антонов (Геологически институт - БАН) - Review
  • Prof. Ph.D. Георги Николаев Желев (ИКИТ - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Радослав Александров Наков (Геологически институт - БАН) - Position
  • Assoc. Prof. Ph.D. Бойко Лазаров Беров (Геологически институт - БАН) - Position
  • Prof. Ph.D. Нина Ванкова Николова (СУ "Св. Климент Охридски") - Position
  • Prof. Ph.D. Владимир Христов Христов (Геологически институт - БАН) - Position

Competitions Candidates

Senior Res. Assist. Ph.D. Мирослав Кръстанов
This site uses cookies to help give you the best possible user experience. By continuing to browse this site you give consent for cookies to be used!