title
en
Home
history
board
activity
events
useful_links
documents
 

Новини

За пренит в Лозенската планина
31.10.2015 (събота)
Поканени са всички настоящи и бъдещи членове на дружеството!
Преходът е лек, но бъдете с удобни обувки и дрехи според сезона. Продължителност на екскурзията - около 2-3 часа
Сборен пункт: село Горни Лозен (Общината) между 10-10.30 часа.
Водач: Димитър Стоянов от Българското лапидарско дружество
Пътува се с автобус №5 (с билети за градския транспорт), който тръгва от кв. Гео Милев (9.09; 9.39 ч.), спира на метростанция Цариградско шосе (9.17; 9,47 ч).
За разписанието и от други спирки проверете на
https://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/schedules

Актуално:
2
-ри национален фотоконкус за наградите на Pentax
"Минералите в България през погледа на обектива"
Спонсори: ВИП Трейдинг Дидживижън ООД (официален представител на Pentax за България), Българска минно-геоложка камара, Фактор БГ

Регламент
Резултати


Членство в Българското минералогическо дружество:

Устав
Формуляр за членство


Контакти:
Председател:
Василка Младенова
СУ "Св. Климент Охридски"
Геолого-географски факултет
бул. "Цар Освободител" № 15
гр. София, п.код 1504
Tel: (+359 2) 9308 552
E-mail: vassilka@gea.uni-sofia.bg


Секретар:
Росица Василева
Геологически институт - БАН
ул." Акад. Георги Бончев", бл. 24
гр. София, п.код 1113
Tel: (+359 2) 979 22 73
E-mail: rosivas@geology.bas.bg


Касиер:
Радостина Атанасова
Геологически институт - БАН
ул." Акад. Георги Бончев", бл. 24
гр. София, п.код 1113
Tel: (+359 2) 979 22 07
E-mail: radi@geology.bas.bg

 

 

Тематични издания в България
gmp

Геохимия, минералогия и петрология

geol balc

Geologica Balcanica

comp.rend

Доклади на Българската академия на науките

Други издания:
Списание на Българското геологическо дружество
Годишник на Софийския университет, Геолого-географски факултет
Годишник на Минно-геоложкия университет
Геология и минерални ресурси
Минно дело и геология

Музеи

Музей "Земята и хората"
Музей по минералогия, петрология и полезни изкопаеми към СУ "Св. Кл. Охридски
Музей по минералогия към МГУ "Св. Иван Рилски"
Национален природонаучен музей
Други музеи в страната

Обновяване: 10-Nov-2015
Страницата е създадена и се поддържа от Д. Димитрова