title bg
en
home
History
board
activity
events
useful_links
documents

История


Българското минералогическо дружество е основано на 21 февруари 1990 година. Учредители са членовете на секция Минералогия към Българското геологическо дружество, основано през 1925 година.
Първият управителен съвет е с мандат 1990-1993 година и е в състав:

Председател – Иван Костов
Заместник председател – Веселина Бресковска
Секретар - Красимир Божилов
Касиер – Руслан Костов
Членове: Божидар Маврудчиев, Дечко Стефанов, Иван Бонев, Йорданка Минчева-Стефанова, Михаил Малеев, Светослав Петрусенко, Славчо Мънков

1993-1996
Председател – Иван Костов
Заместник председател – Веселина Бресковска
Секретар - Страшимир Страшимиров
Касиер – Руслан Костов
Членове: Божидар Маврудчиев, Добринка Ставракева, Иван Бонев, Йорданка Минчева-Стефанова, Михаил Малеев, Михаил Тарасов,Светослав Петрусенко

1996-1999
Председател – Веселина Бресковска(1997-1999), Йорданка Минчева-Стефанова (1997-99)
Секретар - Руслан Костов
Касиер – Румен Петрунов (1996-97); Маргарита Токмакчиева (1997-99)
Членове: Богдана Зидарова, Веселин Ковачев, Добринка Ставракева, Иван Бонев, Параскев Петров, Светослав Петрусенко,Страшимир Страшимиров

1999-2002
Председател – Добринка Ставракева
Заместник председател – Иван Бонев
Секретар - Руслан Костов
Касиер – Юлия Христова
Членове: Богдана Зидарова, Василка Младенова, Иван Дончев, Камен Богданов, Параскев Петров, Светослав Петрусенко, Славчо Мънков

2002-2005
Председател – Добринка Ставракева
Заместник председател – Иван Бонев
Секретар – Камен Богданов
Касиер – Юлия Христова
Членове: Богдана Зидарова, Маргарита Токмакчиева, Руслан Костов, Иван Дончев, Станислав Василев, Светослав Петрусенко, Злати Златев

2005-2008
Председател – Иван Бонев
Заместник председател – Руслан Костов
Секретар – Томас Керестеджиян
Касиер – Маргарита Василева
Членове: Богдана Зидарова, Добринка Ставракева, Иван Дончев, Маргарита Токмакчиева, Руслан Костов, Светослав Петрусенко, Станислав Василев

2008-2011
Председател – Руслан Костов
Заместник председател – Богдана Зидарова
Секретар – Томас Керестеджиян
Касиер – Росица Василева
Членове: Василка Младенова, Добринка Ставракева, Иван Дончев, Маргарита Василева, Радостина Атанасова, Светослав Петрусенко, Светлана Енчева

2011-2014
Председател – Руслан Костов
Заместник председател – Богдана Зидарова
Секретар – Радостина Атанасова
Касиер – Росица Василева
Членове: Василка Младенова, Добринка Ставракева, Иван Дончев, Светослав Петрусенко, Светлана Енчева, Маргарита Василева, Томас Керестеджиян

Почетни Председатели на Дружеството:
акад. Иван Костов
проф. Йорданка Минчева-Стефанова
проф. Добринка Ставракева

Почетни членове на Дружеството (година на избор): 
Роберт Хауи - проф. д-р, Великобритания (1991)
Арнолд С. Марфунин - чл.кор. проф., Русия (1991)
†Хюго Щрунц - проф. д-р, Германия (1991)
Ичиро Сунагава - проф. д-р, Япония (1991)
Илия Делев - д.х.к., Бразилия-Франция; (1993)
Николай Юшкин - акад., Русия; (1994)
†Петер Цацоф - проф. д-р, Германия (1994)
Ернст Спиридонов - проф. дгмн, Русия
Елизабет Щрак - Германия

Обновена на: 10-Nov-2015
Тази страница е създадена и се поддържа от Д. Димитрова