title bg
en
home
History
board
activity
events
useful_links
documents

Полезни връзки

Връзки към:
- Доклади на IMA
- Минераложки бази данни:

Webmineral
Mindat
Rruff project
- Дружества и асоциации:
Международна минералогическа асоциация  
Българско геологическо дружество
Българско минералогическо дружество
Минералогическо дружество на Америка
Минералогическа асоциация на Канада
Минералогическото дружество на Великобритания и Ирландия
Дружество по геология на минералните находища
Дружество на икономическите геолози
Международна асоциация по генезис на рудни находища
- Специализирани издания:
Геохимия, минералогия и петрология
Elements
American Mineralogist
Canadian Mineralogist
European Journal of Mineralogy
Mineralogical Magazine

Mineralogy and Petrology
Contributions to Mineralogy and Petrology
Mineralium Deposita
Economic Geology
Ore Geology Reviews
Geochimica and Cosmochimica Acta
Chemical Geology
Marine Geology

Обновена на: 10-Nov-2015
Тази страница е създадена и се поддържа от Д. Димитрова