titleBG
en
History
board
activity
events
useful_links
documents
Дейност

БМД организира срещи с тематика в минералогията, кристалографията, петрологията, полезните изкопаеми и други.

Връзки с Международната минералогическа асоциация (IMA) и Европейския минералогически съюз (EMU)

1. Българско участие в Международната минералогическа асоциация (IMA):
Представители в комисии на IMA:
Приложна минералогия
Иван Дончев
idonchev@abv.bg
Подкомисия Минералогия на строителни материали
Иван Дончев
Подкомисия Авангардна керамика и стъкла
Иван Дончев
Подкомисия Културно наследство и археологични материали
Здравко Цинцов ztsintsov@clmc.bas.bg
Минерален растеж и интерфейсни процеси (CMGIP)
Радостина Атанасова radi@geology.bas.bg
Скъпоценни материали (CGM) Руслан И. Костов rikostov@yahoo.com
Музеи (CM) Святослав Петрусенко
svet_petrussenko@yahoo.com
Подкомисия Минерални типове Лариса Нешева
Нови минерали, номенклатура и класификации (CNMNC) Руслан И. Костов rikostov@yahoo.com
Рудна минералогия (COM) Камен Богданов kamen@gea.uni-sofia.bg
Физика на минерали (CPM)
Росица Титоренкова rosititorenkova@dir.bg
Представители в работни групи на IMA:
Включения в минерали (WGIM) Росица Василева rosivas@geology.bas.bg
Минерално равновесие (WGME) Добринка Ставракева  
Минералогия и геохимия на околната среда (WGEMG) Томас Керестеджиян thomas@geology.bas.bg
Състав и еволюция на Земята Петър Марчев pmarchev@geology.bas.bg
Подкомисия на IMA бази данни Томас Керестеджиян thomas@geology.bas.bg

2. Българско участие в Европейския минералогически съюз (EMU)
Добринка Ставракева    
     
Обновена на: 25-Sep-2015
Тази страница е създадена и се поддържа от Д. Димитрова