title bg
en
home
History
board
activity
events
useful_links
documents

Награди фотоконкурс Минералите на България през погледа на обектива

На 23 октомври 2015 г. в Музея по „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ се състоя съвместно мероприятие на Българското минералогическо дружество и Катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми“ към Геолого-географския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.
Бяха обявени наградените фотографии от втория фотоконкурс Минералите на България през погледа на обектива и беше открита временната изложба Сулфиди и сродни съединения от Маданското рудно поле.
Доц. Василка Младенова, ръководител на катедрата и председател на Българското минералогическо дружество благодари на спонсорите за провеждането на конкурса - ВИП Трейдинг Дидживижън ООД  (официален представител на Pentax за България), Българска минно-геоложка камара, Фактор БГ
Във фотоконкурса участваха 23 участника, които представиха 175 снимки. Тридесетте най-добри снимки и трите наградени бяха определени от жури в състав:
Председател: доц. д-р Василка Младенова – председател на БМД и ръководител катедра Минералогия, петрология и полезниизкопаеми, СУ
Членове:
Ралица Хаджиева - управител на ВИП Трейдинг Дидживижън ООД
инж. Иван Андреев – изпълнителен директор на БМГК;
доц. д-р Руслан Костов – член на БМД, преподавател по минералогия в МГУ
ЗлатиЗлатев – представител на Българско лапидарско дружество

Г-жа Ралица Хаджиева от ВИП Трейдинг Дидживижън ООД връчи наградите.

1-ва награда (Фотоапарат Pentax) – Светослав Бончев и Бистра ФилиповаЦерусит от Маджарово, Източни Родопи. Колекция на Музея по Минералогия, петрология и полезни изкопаеми към ГГФ, СУ

cerussite


2-ра награда (Бинокъл Pentax) – Антон ИвановСребро, Осиково, бл. 89, Маданско рудно поле, частна колекция А. Иванов

silver


3-та награда (Флаш памет) – Росица Василева - Кварц, японски срастък, Мадански руден район, частна колекция Р. Василева

quartzjap


Специалната награда на Музея получи доц. Светослав Петрусенко за фотографията Морденит, с. Златолист, Крумовградско

mordenite


Други номинирани снимки

Изложбата Сулфиди и сродни съединения от Маданското рудно поле е от образци на частните колекционери и членове на Българското лапидарско дружество Антон Иванов, Злати Златев и Димитър Иванов.

Обновена на: 10-Nov-2015
Тази страница е създадена и се поддържа от Д. Димитрова