Special events, conferences,training,courses...
Welcome in the Web site of Geological Institute for Special events !

Home Links...

Rhodope Geodynamic Hazards
(International Conference - May 2001)

The 110th anniversary
of Acad. Strashimir Dimitrov’s birthday
Scientific session 05-07 November 2002

Bulgarian Participation
32nd International Geological Congress
Florence, 20 - 28 August 2004

Двама колеги от Геологическият институт при БАН спечелиха наградата на БАН
"Марин Дринов" за млади учени до 35г. - 2006г. Това са:
1. н.с. I ст.д-р Любомир Стефанов Методиев
2. н.с. I ст.д-р Радостина Георгиева Атанасова

18-ти kонгрес на Карпато-Балканската геоложка асоциация
6-8 Септември 2006

National Conference “GEOSCIENCES 2006” with International Participation
Sofia, November 30 - December 1, 2006 National Palace of Culture, Sofia
Програма

Национална конференция “Геонауки 2007” международно участие
София, 13 - 14 декември 2007 г. в НТС , гр. София
Програма

Национална конференция “Геонауки 2008” с международно участие
11-12 декември 2008 г. Национален дом на науката и техниката,
София, ул. "Раковски" № 108
Програма

Национална конференция „Геонауки 2009” с международно участие
3-4 декември 2009 г. Национален дом на науката и техниката,
София, ул. "Раковски" № 108
Първи циркуляр

Национална конференция „Геонауки 2011” с международно участие
8-9 декември 2011 г. СУ "Кл.Охридски"

Scientific Session - 20 November 2007
Organizing Committee
Application Form and Guidelines to the authors
The Programm of Scientific Session - 20.11.2007

(in Bulgarian)

Съобщения

 • Пети том на "Библиография на литературата по геология на България" (1981-1985 г) на проф. Хр. Спасов е на разположение на интересуващите се при домакина на Геологическия институт при БАН (ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 24, стая 217; тел. 979 22 45).
  Цена 15 лв.

 • Излезе от печат монографията "The metasomatic secondary quartzite formation in Bulgaria"
  с автори: чл. кор. проф. Иван Велинов, проф. Ангел Кунов и Надежда Велинова
  За повече информация търсете на тел. 979 2279 ; 979 2229 или на email: angel_kunov@geology.bas.bg ; nvel@geology.bas.bg

 • Излезе от печат монографията "Околорудни изменения"
  автор: проф. дгмн Милко Каназирски ;

  Книгата можете да закупите в търговските обекти на издателството или да поръчате в търговския отдел:
  Книжна борса и склад - 1113 София
  ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 6, тел.: (02) 979 34 13, (02) 979 30 17

  Книжарници - София
  „Академична книжарница“ - ул. „15-и ноември“ № 1
  (в сградата на ЦУ на БАН), тел.: (02) 987 97 86
  „Иван Евстр. Гешов“ - ул. „Сердика“ № 4, тел.: (02) 870 45 08
  Книжна борса - Пловдив
  ул. „Филип Македонски“ № 29, тел.: (032) 64 25 33
  e-mail: basbook_plovdiv@abv.bg
  Търговски отдел - тел.: (02) 979 30 10, (02) 870 41 55, e-mail: aph@aph.bas.bg

 • Излезе от печат монографията "Hydrotermal wallrock alterations"
  автор: проф. дгмн Милко Каназирски (на англйски език)

  "Научните степени и научните звания в Бълтария - време за промяна"
  предложения на Акад. Петър Кендеров


 • Internet Links...


  Следващият, 20-ти конгрес на КБГА ще се състои в
  гр.Тирана, Албания през септември 2014 година.

  International Union of Geological Sciences

  Calendar 2011-2013
  Want to add a geoscience meeting, conference, or workshop to this listing? If so, please submit the announcement in the format used in these listings to the IUGS Secretary General.
  DISCLAIMER: We make every reasonable effort to keep this listing accurate and up-to-date. However, we can assume no responsibilty for typographical errors, cancellations, or other deviations from the information contained herein. We urge readers to contact the organizers of any events that are of interest to obtain the most recent and complete information.

  Note: Information from: International Union Geological Sciences


  This page is created and maintained by:
  Last modified: 11 Септември 2013

  Copyright (C) 1996 - 2013 Geological Institute - BAS
  All rights reserved

  Back to Home page