проф. д-р РАДОСЛАВ НАКОВ

Директор

Телефон 1: (+359 2) 8723 563
Телефон 2: (+359 2) 979 3472

E-mail: radnac@geology.bas.bg


доц. д-р ЛЮБОМИР МЕТОДИЕВ

Зам. директор по АСД

Телефон: (+359 2) 979 2253

E-mail: lubo@geology.bas.bg


проф. д-р НИКОЛАЙ ДОБРЕВ

Зам. директор по международни връзки, проектно финансиране и PR дейност

Телефон: (+359 2) 979 2292

E-mail: ndd@geology.bas.bg


доц. д-р РАДОСТИНА АТАНАСОВА

Научен секретар

Телефон 1: (+359 2) 8723 563
Телефон 2: (+359 2) 979 2207

E-mail: radi@geology.bas.bg


акад. проф. дгн Иван ЗАГОРЧЕВ

Председател на Научен съвет


Членове на научния съвет

 1. акад. проф. дгн Иван Загорчев – председател
 2. проф. дгн Димчо Евстатиев
 3. проф. дгн Kристалина Стойкова
 4. проф. д-р Радослав Наков - директор на ГИ
 5. проф. д-р Aлексей Бендерев
 6. проф. д-р Томас Керестеджиан
 7. проф. д-р. Ирена Пейчева
 8. проф. д-р Николай Добрев
 9. проф. д-р Дончо Карастанев
 10. проф. д-р Надя Огнянова
 11. проф. д-р Владимир Христов
 12. доц. д-р Пламен Иванов
 13. проф. д-р Илиана Бончева
 14. доц. д-р Елена Колева-Рекалова
 15. доц. д-р Любомир Методиев
 16. доц. д-р Марлена Янева
 17. доц. д-р Радостина Атанасова
 18. доц. д-р Мариана Йосифова
 19. доц. д-р Росица Иванова
 20. доц. д-р Росица Василева
 21. доц. д-р Атанас Хиков
 22. доц. д-р Бойко Беров
 23. доц. д-р Константин Костов
 24. доц. д-р Димитър Антонов

проф. д-р ДОНЧО КАРАСТАНЕВ

Председател на Общото събрание

Телефон: (+359 2) 979 2204

E-mail: doncho@geology.bas.bg