BG
Bulgarian Academy of Sciences
Geological Institute "Strashimir Dimitrov"

since September 1947

70th Anniversary of the Geological Institute
1947 - 2017

 
 Home Links
  Welcome to our website                   
   Events, Links, etc.
Geological Institute
Brief History
Staff
Administration
Departments
Research & Education
Periodicals
Earth Sciences in Bulgaria
Earth Sciences in Internet

Service from geology.bas.bg

Traffic:
Statistics:
With kind regards from Webmaster

Profile of Purchaser -
Public procurement
(in Bulgarian)

Competitions
of Geological Institute

Reviews, opinions and aftoreferats of dissertations
(in Bulgarian)


Rental in Geologycal Institute
Lectures, Articles & etc.

Annual report 2012
(in Bulgarian)
Annual report 2013
(in Bulgarian)
Annual report 2014
(in Bulgarian)
Annual report 2015
(in Bulgarian)
Annual report 2016
(in Bulgarian)


New geological books

New publishing books of Akad.Prof. Todor Nikolov
Outlines of a Life's Path of Akad.Prof. Todor Nikolov
(in Bulgarian)
Bibliography of Prof.DSc. D.Evstatiev (in Bulgarian)
Geology and Geotechnics of the environment (in Bulgarian) of Assoc.Prof. Ph.D. Roumiana Angelova
Metallogeny of the Eastern Rhodopes of Assoc.Prof. Ph.D. Vladimir Georgiev (in Bulgarian)
"Hydrotermal wallrock alterations" of Prof.DSc. Milko Kanazirski
This website is part of the Bulgarian Academy of Sciences
and the Bulgarian Network for Science and Education

Created: July 29, 1996
Last modified: November 27, 2017Contact:

Geological Institute
Acad.G.Bonchev st. bl.24
1113 Sofia Bulgaria
phone: +0359 2 8723 563 ; 9792288
fax: +0359 2 8724 638
email: geolinst@geology.bas.bg

Copyright (C) 1996 - 2017
Geological Institute - BAS, ver.3
All rights reserved
ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ

Ние, учените от Българската академия на науките, оценяваме бюджетната субсидия на БАН за 2018 г., приета на първо четене от Народното събрание на Република България, като ликвидационна. Българската академия на науките е основната и най-ефективната научна институция в страната. Нейното унищожаване ще има силно негативни последици върху развитието на България и региона.
С настоящото обръщение обявяваме началото на протестни действия, с които настояваме за спазване на европейските норми и на поетите национални ангажименти в областта на науката. Призоваваме българската и европейската общественост за подкрепа! Като първа стъпка, на всички сгради на БАН са спуснати черни знамена.
27.11.2017 г.
Общо събрание на БАНLatest News

70th Anniversary of the Geological Institute
Scientific session
Programme session
Zhivko Ivanov Award

Report Geological effects Related to May 22,2012 Pernik earthquake
ESF and ALLEA evaluation report of the research units of the Bulgarian Academy of Sciences
Volume 4 Panel 3 Report - Earth Sciences


Recent Projects

Project BG-GR GWB


Project of OP "Competitiveness" 2007-2013
BG161PO003-1.2.04-0062-C001

   SGRG
Laboratory LAICPMS
Projects from VI,VII Frame Programm EU
Special Events
Sofia Our Capital


Presentation of the book "Geology of Bulgaria"

Links
Library&Database
Nalis - Catalog
FNI
Research at the European Commission
International Center for Scientific Research
The Fifteen Planetary Emergencies
Information for EP
ECDL circumstance's
(in Bulgarian)
Attitude to Green Book of EU
(in Bulgarian)