Учебник "Подобряване на строителните почви"
Soil Improvement Metods - Book for students
Автор: ст. н. с. I ст. дгн Димчо Евстатиев

Учебник "Геология и геотехника на околната среда"
Автор: доц. д-р Румяна Ангелова

Курс по Сеизмотектоника
Lecture for Seismotectonics
Автор: ст. н. с. I ст. дгн Стефан Шанов

Статии за научна етика
Articles for sciences ethics
Автоp: чл.кор. ст.н.с. I ст. дгн. Иван Загорчев

Елементарна геометрия за геолози
Elementary geometry for the geologists
Автоp: н.с. I ст. д-р Иван Димитров

Приложение на стратиграфските принципи при картирането на интензивно деформирани терени
Автоp: н.с. I ст. д-р Иван Димитров

Страници от календара на Българската Геология 1828 - 2005 г.
Автоp: проф. Божидар Маврудчиев, БГД 2005г.

Пътеписи "Tour Du Mont Blanc 2011" and "Dolomieu 2013"
Автоp: доц. д-р Владимир Христов


Copyright © Геологически институт при
Българска Академия на Науките

Подготвил : инж. Л.Начев ; Последна промяна: 5 Ноември 2015

Обратно към: начална