Geomap
Българска Академия на Науките
Геологически институт "Ст. Димитров"

основан през 1947

70 години Геологически институт при БАН
1947 - 2017

 
 Местни уебстраници
  Добре дошли на този уебсайт               
   Съобщения,препратки
 
Геологически институт
Кратка история
Персонал
Администрация
Научни секции и звена
Научнo-изследователска дейност
Периодични издания
Връзки към
геосайтове в България
Връзки към
геосайтове в Интернет
Услуги от geology.bas.bg:
Трафик:
Статистика:


Сърдечни поздрави от Уебмастера

Профил на купувача -
Обществени поръчки

Конкурсите в Геологически Институт при БАН
Материали за конкурсите

Даване под наем в Геологическия институт


Лекции ,Статии и др.

Годишен отчет на ГИ
за 2012
Годишен отчет на ГИ
за 2013
Годишен отчет на ГИ
за 2014
Годишен отчет на ГИ
за 2015
Годишен отчет на ГИ
за 2016
Годишен отчет на ГИ
за 2017
Финансов отчет и баланс - 2017
Годишен отчет на ГИ
за 2018
Финансов отчет и баланс - 2018


Нови издания

Нови издания на Akaд.проф. Tодор Николов
Щрихи по житейската пътека на
Akaд.проф. Tодор Николов
Библиография на проф.дгн Димчо Евстатиев
Геология и геотехника на околната среда на доц. д-р Румяна Ангелова
Металогения на Източните Родопи от доц.д-р Владимир Георгиев
"Hydrotermal wallrock alterations" от проф.дгн Милко Каназирски
(на англйски език)
"Слатино" от проф.дгн Димчо Евстатиев


Този уебсайт е част от Българската Академична,Образователна и Научноизследователска мрежа

Cъздаден: Юли 29, 1996
Последна промяна: Ноември 6, 2018За контакти:

Геологически институт
Aкад.Г.Бончев бл.24
1113 София България
тел: +0359 2 8723 563 ; 9792288
факс: +0359 2 8724 638
ел.поща: geolinst@geology.bas.bg

Copyright (C) 1996 - 2017
Геологически институт - БАН, вар.3
Всички права запазени


Последни новини

70 години Геологически институт при БАН

Report Geological effects Related to May 22,2012 Pernik earthquake

Доклад от ESF и ALLEA за извършената оценка на научните звена в БАН
Т.4. Науки за Земята


Научни събития,проекти и др. ]
Project SIMONA-DTP-093-2.1


Проект по ОП "Конкурентноспособност" 2007-2013
BG161PO003-1.2.04-0062-C001

   SGRG
Лаборатория LAICPMS
Проекти по VI,VII Рамкови програми на EU
Научни събития,срещи и др.
София нашата столица


Представяне на том II на "Геология на България"

Полезни връзки:
Библиотеки и Бази данни
НАБИС - Каталог
Фонд научни изследвания
Изследвания Централна директория от ЕС
Интернационален център за научни изследвания
Eврорейски пъреводител в Интернет
Европейско свидетелство за практически компютърни умения
Информация за структурата и работата на Европейският парламент
Становеще на БАН по Зелената книга на EС
Петнадесетте опасности за Земята