Geomap
Българска Академия на Науките
Геологически институт "Ст.Димитров"

основан през 1947

70 години Геологически институт
1947 - 2017

 
 За института
  Добре дошли               
   Новости
 
Домашни линкове
История
Персонал
Администрация
Научни звена
Изследователски приоритети
Периодика
Геологически адреси
в България
Геологически адреси
по света
Сервизи geology.bas.bg:
Трафик:
Статистика:


Поздрави от уебмастера

Профил на купувача

Материали за конкурсите в института
Конкурси

Отдаване под наем


Материали за лекции и т.н.

Годишен отчет за 2012
Годишен отчет за 2013
Годишен отчет за 2014
Годишен отчет за 2015
Годишен отчет за 2016


Нови геологически книги

Нови публикувани книги на Акад. Тодор Николов
Щтрихи по житейската пътека
Акад. Т.Николов
Библиография на проф. Д.Евстатиев
Геология и геотехника
на Околнота среда доц. Р. Ангелова
Металогения на Источните Родопи
Доц. В.Георгиев
"Hydrotermal wallrock alterations"проф. М.Каназирски
"Слатино"проф.Димчо ЕвстатиевБългарска Мрежа за Наука и образование

Създаден: юли 29, 1996
Последна промяна: януари 12, 2018Контакт:

Геологически институт
Акад.Г.Бончев бл.24
1113, София,България
тел.+0359 2 8723 563 ; 9792288
факс +0359 2 8724 638
email: geolinst@geology.bas.bg

Copyright (C) 1996 - 2018

All rights reserved
Последни новости

70 години Геологически институт
Научна сесия
Програма
Награда Живко Иванов

Report Geological effects Related to May 22,2012 Pernik earthquake

ESF and ALLEA evaluation report of the reasearch units of the BAS
Volume 4,Pane 1-3 Report - Earth


Haучни проекти


"Competitivess" 2007-2013
BG161PO003-1.2.04-0062-C001

   >SGRG
Лаборатория LAICPMS
Проекти по VI,VII рамкова програма EU
Специални страници.
София


Геология на България т. II

Библиотеки по геология
HAЛИЗ каталог
ФНИ
Национален център за научни изследвания
Eвропа в Интернет
ECDL сертификат
Европейският Парламент
Становище на БАН по зелената книга