Print: ISSN 0204-7934
Engineering Geology and Hydrogeology
Инженерна Геология и Хидрогеология

На тази страница предстои публикуването на
списанието - online!


Address of Editorial Office:
Geological Institute,Bulgarian Academy of Science,
1113 Sofia,Bulgaria,
Acad.G.Bonchev str.bl.24
Phone: +359 2 979 2292

Указания за авторите!


СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 25 ,София 2010 г.

Виктор Спасов - Поредицата “Инженерна геология и хидрогеология” – традиция и приоритети.
Йордан Евлогиев, Петър Карачоров, Румяна Главчева - Последствия от вранчанските земетресения от 1990 г. (30-31 май, М=6,7 и 6,1) в Североизточна България.
Татяна Орехова - Подхранване на подземните води под черноземите в Северозападна България (на примера на поречие Огоста).
Петър Гергинов, Татяна Орехова - Хидрогеоложки изследвания в Опицвет-Драговищенския карстов басейн.
Димчо Евстатиев, Йордан Евлогиев, Пламен Иванов, Ванушка Петрова, Димитър Антонов, Росен Нанкин – Инженерногеоложки условия на приморската част на долината на река Батова (Северно Черноморие).
Мирослав Кръстанов, Николай Добрев, Ананд Пандей – Мониторинг на свлачищни и възможни разломни движения в района на селата Генерал Гешево и Жълъдово, Източни Родопи.
Алексей Бендерев, Виктор Спасов, Бойка Михайлова, Таня Василева - Хидрогеоложки условия и проблеми при бъдещо разработване на Ломския въглищен басейн.
Юбилей: Академик Илия Бручев на 75 години.
Юбилей: Ст. н.с. Петър Стефанов Петров на 80 години.
Юбилей: Проф. дгн Димчо Евстатиев на 75 години.


СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 26 ,София 2012 г.

Йордан Евлогиев, Димчо Евстатиев - Нов геоложки модел на свлачищатамежду с. Кранево и къмпинг „Панорама” (Северно Черноморие, Р.България), 3
Николай Добрев, Иван Василев, Владимир Христов, Мирослав Кръстанов - Нов подход при оценка на опасността от възникване на нестабилност по склонове в открити рудници, 27
Димитър Съчков, Красимира Кършева, Иван Димитров, Николай Добрев - Оценка на блоковостта кристалинни скали на примера на находище Гранитово, област Ямбол, 45
Алексей Бендерев, Бойка Михайлова, Петър Гергинов, Владимир Христов, Виджай Сингх - Характеристика на измененията на хидрогеоложките условия в района на КЦМ-Пловдив вследствие антропогенно въздействие върху р. Чепеларска, 59
Ивайло Иванов - Нова методика за оценка на карстовата опасност, 73
Георги Франгов - Свлачищни процеси в с. Горни Вадин, Оряховско, 91
Валентин Георгиев, Бойко Беров - Свлачището по пътната връзка за село Кос, община Момчилград, 105


Webmaster: , Create June 2010,
Last modified: 14 February 2013
Copyright (C) 2010 - 2013 ,Geological Institute - BAS
All rights reserved

Return