18-ти Конгрес на Карпато-Балканската
геоложка асоциация


 • seccond circular (pdf 328k)
 • registration form (pdf 193k)
 • accommodation form (pdf 169k)
 • payment informations (pdf 74k)

 • Редовният 18-ти конгрес на КБГА ще се състои от 3 до 6 септември 2006 г. в Белград , Сърбия.
  Председател на организационния комитет е проф. А. Грубич, а генерален секретар - проф. М. Ерцеговац.

  Организационният комитет предлага да се проведат следните симпозиуми:

 • Палеогеография и басейнова еволюция
 • Палеонтология и стратиграфия
 • Метаморфни процеси
 • Вулкански и плутонични процеси
 • Структурна геология и тектоника
 • Литосферни структури, сеизмология и сеизмична опасност
 • Минералогия
 • Находища на полезни изкопаеми
 • Хидрогеология и геотермална енергия
 • Инженерна геология и геотехника
 • Геология на околната среда (георазнообразие и геонаследство)

  Програма на конгреса:

 • 31.8 - 2.9.2006 - предконгресни екскурзии
  Предконгресна екскурзия: 31 август-2 септември 2006 г.
  А: Три офиолитови пояса в Динаридите и във Вардарската зона
 • 3.9.2006 - регистрация, официално откриване, пленарни доклади, коктейл
 • 4.9.2006 - научни сесии
 • 5.9.2006 - екскурзии в околностите на Белград
  Екскурзии по време на конгреса: 5 септември 2006 г.
  С1: Мезозоя в околностите на Белград
  С2: Неозоя в околностите на Белград
 • 6.9.2006 - научни сесии, официално закриване
 • 7.9 - 11.9.2006 - следконгресни екскурзии
  Следконгресни екскурзии: 7 - 9 септември 2006 г.
  В1: Геология, хидрогеология и рудни находища на Североизточна Сърбия
  В2: Геология на южната част на Източна Сърбия
  D: Пътят на виното във Фрушка Гора: 7-8 септември 2005 г.
  Такса правоучастие и такси за екскурзиите:
 • Делегати: 150 евро или 200 евро - след 1 май 2006 г.
 • Студенти: 80 евро или 100 евро - след 1 май 2006 г.
  Цените на екскурзиите ще бъдат посочени във втория циркуляр.

  Важни дати:

 • 1 октомври 2005 г. - предварителна регистрация и резервация на хотел
 • 1 декември 2005 г. - втори циркуляр
 • 1 март 2006 г. - окончателна регистрация и записване за екскурзиите
 • 1 март 2006 г. - краен срок за представяне на резширените абстракти (4 стр.)
 • 1 май 2006 г. - краен срок за такса правоучастие и заплащане на екскурзиите
 • 1 май 2006 г. - краен срок за заплащане на хотела

  Повече информация ще намерите на адрес: www.savacentar.com

  Председател на българския комитет на КБГА
  ст.н.с. Йоцо Янев
  тел. (+0359 2) 979 22 37
  fax. (+0359 2) 8724 638
  Е-mail: yotzo@geology.bas.bg


  Create 27.03.2005 ; Last update 07.03.2006
  Return to: Home page