Геологически институт БАН

Администрация


Основни нормативни документи:

Директор: Проф. д-р Радослав Наков
тел: (+359 2) 8723 563, (+359 2) 979 3472

Зам.директор по АСД: Доцент д-р Любомир Методиев
тел: (+359 2) 8723 563, (+359 2) 979 2253
Зам.директор по Международни връзки,
проектно финансиране и PR дейност:
Проф. д-р Николай Добрев
тел: (+359 2) 8723 563, (+359 2) 979 2292
Научен секретар: Доцент д-р Радостина Атанасова
тел: (+359 2) 8723 563, (+359 2) 979 2207
Председател на Общото събрание: Проф. д-р Дончо Карастанев
тел: (+359 2) 979 2204
Канцелария и човешки ресурси: Весела Еврова
тел: (+359 2) 8723 563, (+359 2) 979 2288
Гл.Счетоводител: Радослава Джарова
тел. (+359 2) 872 8110; 9792220 ;
 • Счетоводство: (+359 2) 9792220 ;
  Научен съвет: 24 члена (15.01.2019) - към всички членове!

  Професор дгн. Иван Загорчев- академик БАН - Председател
  Професор дгн. Димчо Евстатиев
  Професор дгн. Kристалина Стойкова
  Професор д-р Радослав Наков - Директор на ГИ
  Професор д-р Aлексей Бендерев
  Професор д-р Томас Керестеджиан
  Професор д-р. Ирена Пейчева
  Професор д-р Николай Добрев
  Професор д-р Дончо Карастанев
  Професор д-р Надя Огнянова
  Професор д-р Владимир Христов
  Професор д-р Илиана Бончева

  Доцент д-р Елена Колева-Рекалова
  Доцент д-р Любомир Методиев
  Доцент д-р Марлена Янева
  Доцент д-р Пламен Иванов
  Доцент д-р Радостина Атанасова
  Доцент д-р Мариана Йосифова
  Доцент д-р Росица Иванова
  Доцент д-р Росица Василева
  Доцент д-р Атанас Хиков
  Доцент д-р Бойко Беров
  Доцент д-р Константин Костов
  Доцент д-р Димитър Антонов


  Тази страница е създадена от: инж. Л.Начев
  Последна промяна: 22 Януари 2019
  Copyright (C) 1996 - 2019 Геологически институт - БАН
  Всички права запазени

  Обратно към: начална стр.