Научен състав:

General адрес общ към всички!

Проф. д-р Дончо Карастанев, Ph.D.

Доц. д-р Румяна Ангелова, Ph.D.
Доц. д-р Димитър Антонов, Ph.D.
Асистент Боряна Чакалова

Докторант Мадлена Георгиева
Техник: Мила Траянова

Пенсионирани колеги:

Проф. дгн. Димчо Евстатиев D.Sc. (Пенсионер от 2009)
Доц. д-р Кръстьо Тодоров, Ph.D. (Пенсионер от 2010)
Геодезист Димитър Стоев (Пенсионер от 2010)

Последна промяна: 16 Март 2017


Обратно