Проекти:

 • Избор на места за погребване на радиоктивни отпадъци.
 • Свойства на льоса.
 • Въздействие на пепелите върху околната среда.

  Възможности за научно сътрудничество:

 • Проблемни почви;
 • Структура и съдържание на строителни почви;
 • Геотехническо проучване на отпадъците от топлоелектрически централи;
 • Подбор на терени за погребване на опасни отпадъци.

  Последна промяна: 16 Февруари 2011


  Обратно