Научна апаратура :

  • Лаборатория по Земна механика;
  • Лаборатория по стабилизиране на почви;
  • Геохимична лаборатория

    Последна промяна: 16 Февруари 2011


    Обратно