Предмет на приложна дейност:

Изследване на почви (проблемен льос, строителни почви и др.);
Подобряване на почвите; Геотехника на околната среда;
Геоложко обследване на терени за строеж на рискови съоръжения;
Изследване на терени за погребване на опасни отпадъци.

Последна промяна: 16 Февруари 2011


Обратно