Контакти:

Адрес за кореспонденция:


Геологически Институт при БАН, Секция “Геотехника на околната среда”
България , пощ.код. 1113, гр. София,
ул.Акад.Г.Бончев бл.24

тел: (+359 2) 979 3618 ; 8723 563 ; фax: (+359 2) 8724638

Общ адрес на секцията!

Последна промяна: 16 Февруари 2011


Обратно