Статии за научна етика
Articles for sciences ethics

Най-добър вид с: 1024/768 pixels ; 32 bit/color

Материалите във сайта са авторски.
При цитиране на части от текстове и при използване на цели текстове,
позоваването на автора е задължително.
Включването на връзки към сайта е свободно.

Статии: (във формат ; размер)


Copyright © Геологически институт при
Българска Академия на Науките

Автор: ст. н. с. I ст. дгн Иван Загорчев чл. кор. на БАН
Подготвил : инж. Л.Начев ; Последна промяна: 21 May 2008

Обратно към: начална