ПРОГРАМА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНАТА НАУЧНА СЕСИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКИЯ ИНСТИТУТ "Страшимир Димитров" ПРИ БАН

ПОСВЕТЕНА НА 60 - ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ИНСТИТУТА

Сесията ще се проведе на 20 ноември 2007г. (вторник) в конферентния център на
парк - хотел „Москва" при следната програма: • 10:00 - 10:10 Откриване в зала "Москва"
 • 10:10 - 10:30 "Геологическия институт при БАН - 60 години история" - доклад на чл-кор.проф. дгн Иван Загорчев
 • 10:30 - 10:50 "Геологическия институт при БАН - приоритети и европейски перспективи" - доклад на ст.н.с.IIст. др. Дончо Карастанев
 • 10:50 - 11:15 Поздравителни адреси

  11:15 - 11:45 Кафе-пауза

  11:45 - 13:00 Научна сесия

  Зала "Москва" - секция "Стратиграфия, палеонтология, седиментология и геотектоника"
  Зала 6 - секция "Геохимия, минералогия и петрология, регионална геология"
  Зала 5 - секция "Геоложки опасности и сеизмотектоника, хидрогеология и геотехника на околната среда"

  13:00 - 14:30 Почивка

  14:30 - 16:10 Научна сесия

  Зала "Москва" - секция "Стратиграфия, палеонтология, седиментология и геотектоника"
  Зала 6 - секция "Геохимия, минералогия и петрология, регионална геология"
  Зала 5 - секция "Геоложки опасности и сеизмотектоника, хидрогеология и геотехника на околната среда"

  16:10 - 16:30 Кафе-пауза

  16:30 - 18:10 Научна сесия

  Зала "Москва" - секция "Стратиграфия, палеонтология, седиментология и геотектоника"
  Зала 6 - секция "Геохимия, минералогия и петрология, регионална геология"
  Зала 5 - секция "Геоложки опасности и сеизмотектоника, хидрогеология и геотехника на околната среда"

  18:30 - 21:00 Коктейл в ресторант "Москва"


  Cъздаденa на: 13 Ноември, 2007 г.

  На всички колеги и участници, Уебмастерът желае весел празник,
  ползотворна научна сесия, приятни и запомнящи се моменти!


  Return to Home page