България е една от първите 20 държави, която се включи в това честване. Първата проява, преминала под този знак, беше изложбата "Големите картировачи на България". Създадоха се Национални комитети - почетен, организационен и програмен (с отворен характер). В програмния комитет са добре дошли всички, които имат идеи и конкретни предложения за реализирането им. За допълнения към този сайт, предложения и допълнителна информация може да се обръщате към чл.-кор. Иван Загорчев, заместник-председател на Организационния и председател на Програмния комитет и д-р Дария Иванова - отговорен секретар на Организационния комитет, тел. 979-2205, електронен адрес iype-bg@geology.bas.bg

 

 

При организацията на този сайт са използвани данни от:

 • официалният сайт на честването

 

 • Международната стратиграфска комисия

 

 • проектът PALEOMAP

 

 

 • УикипедиЯ Свободната енциклопедия

 

 • NASA

 

 • Американската геоложка служба

 

 • The Burke museum of natural history and culture

 

Този сайт се поддържа от

 Геологическия институт при БАН


Автор и уебдизайн: ст.н.с.II ст. д-р Валери Сачански
Уебмастер: инж. Л. Начев
Всички права запазени
Последна промяна: 12. 04. 2007
2008 година - международна

година на планетата ЗЕМЯ

С резолюция на Общото събрание на ООН, приета единодушно на 22.12.2005 г. от всичките 191 държави-членки, 2008 година бе обявена за международна година на Земята  под мотото:

Науките за Земята - в служба на обществото!

 

Международната година на планетата Земя е 3-годишно мероприятие (триениум 2007-2009 г.), което цели да допринесе за устойчивото развитие на обществото чрез използване на знанията и информацията, които се получават от науките за Земята.
               За целта се въвеждат в действие две програми (Научна програма и Информационно-разяснителна програма), които са с еднакво значение и бюджет. Това е съвместна инициатива на Международния съюз за геологически науки и ЮНЕСКО, която се подкрепя от 12 партньори-основатели и 23 асоциирани партньори, спонсори и донори.   Приложението на програмите ще бъде както на международно, така и на национални равнища.
Корпорацията за "Годината на планетата Земя" ще отговаря за международното приложение на програмите, а националните комитети -  на национални равнища.

 

Защо се прави:

 • да покаже големия потенциал на науките за Земята в изграждането на по-сигурно, по-здраво и по-богато общество
 • да прикани обществото към по-ефикасно използване на този потенциал

 

Цели на информационната програма:

 • Да създаде по-голяма информираност и убеденост сред обществото по отношение на многостранното значение на науките за Земята за човешкия живот и благоденствие
 • Да стимулира съзнание за обществените приноси на науките за Земята всред националните образователни системи
 • Да увеличи разбирането за общественото значение на науките за Земята в средите на държавното управление и бизнеса

 

Теми на научната програма:

 

Основни особености:

 • Основава се на науките за Земята
 • Има глобални измерения
 • Комплексна, всеобхватна и   мултидисциплинарна
 • Има интегрално отражение върху човечеството
 • Потенциал за развиващите се страни
 • Потенциал за ефикасно информиране на обществото
 • Подхожда предимно от усъвършенстване на съставните части към изграждане на цялостна картина (bottom-up)