България е една от първите 20 държави, която се включи в това честване. Първата проява, преминала под този знак, беше изложбата "Големите картировачи на България". Създадоха се Национални комитети - почетен, организационен и програмен (с отворен характер). В програмния комитет са добре дошли всички, които имат идеи и конкретни предложения за реализирането им. За допълнения към този сайт, предложения и допълнителна информация може да се обръщате към чл.-кор. Иван Загорчев, заместник-председател на Организационния и председател на Програмния комитет и д-р Дария Иванова - отговорен секретар на Организационния комитет, тел. 979-2205, електронен адрес iype-bg@geology.bas.bg

 

 

При организацията на този сайт са използвани данни от:

 • официалният сайт на честването

 

 • Международната стратиграфска комисия

 

 • проектът PALEOMAP

 

 

 • УикипедиЯ Свободната енциклопедия

 

 • NASA

 

 • Американската геоложка служба

 

 • The Burke museum of natural history and culture

 

Този сайт се поддържа от

 Геологическия институт при БАН


Автор и уебдизайн: ст.н.с.II ст. д-р Валери Сачански
Уебмастер: инж. Л. Начев
Всички права запазени
Последна промяна: 12. 04. 2007


Новини

 • Изложба посветена на Междунарадната година на планетата Земя под надслов: „Научните и научно-приложните постижения през 2006”на Централна лаборатория по минералогия и кристалография
  „Акад. Иван Костов”
  се проведе от 2 до 13 април 2007г. в зала „Академика” - БАН, ул „15 ноември” 1.
  Снимки от събитието: 1, 2, 3, 4.

 

Предвидени дейности в България

за триениума 2007-2009:

 • проекти
 • конкурси
 • изложби, музейни експозиции
 • организиране на геоложки кабинети
 • четения
 • филми
 • брошури, дискове, книги, пътеводители
 • списания

 

Връзки по тематиката:

 • Природни богатства и ресурси и устойчиво използване: минерални суровини, енергийни суровини, водите
 • Природни рискове и минимизиране на последствията – земетресения, свлачища
 • Геология и строителство – да строим по-качествено и сигурно
 • Климатът в миналото и днес
 • Геология на България и Балканския полуостров
 • Геоложко наследство на България
 • История на геоложките изследвания: 100 г. акад. Е. Бончев; история на Държавната геоложка служба; история на БГД; история на ГИ БАН; история на преподаването на науките за Земята в средните и висшите училища
 • Дълбочинният строеж
 • Геология и здраве – геомедицина, балнеология
 • Геология и култура – връзки с археологията, с архитектурата и пр.
 • Геология и туризъм
 • Геология, мироглед и образование
 • Геология и морето
 • Геомитология – траките и Земята